Założenie lokaty bankowej to jeden z popularniejszych sposobów oszczędzania połączonego z inwestowaniem Trzeba dodać inwestowaniem bezpiecznym, gdyż sam sposób inwestycji jest nikłego ryzyka, a oprócz twego środki zgromadzone na lokacie są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wiec w zasadzie nie trzeba się obawiać nawet niewypłacalności banku, co i tak byłoby sytuacją dość mało prawdopodobną.

Zysk z lokaty nie będzie może należał do największych, jeśli porówna się go do bardziej ryzykownych sposobów inwestowania, ale z pewnością taka inwestycja może być jak najbardziej opłacalna. Warunkiem jest jednak skorzystanie z dobrej oferty. Aby zaś taką ofertę znaleźć, trzeba wiedzieć, czym się sugerować. Przede wszystkim znaczenie ma oprocentowanie na odpowiednim poziomie. Jednak to nie wszystko, ponieważ aby ocenić rzeczywistą opłacalność lokaty trzeba wziąć jeszcze takie czynniki, jak rodzaj oprocentowania, czy też kapitalizacje odsetek, a dokładniej jej częstotliwość. Jeśli chodzi o rodzaj oprocentowania, to do wyboru są da warianty, a mianowicie oprocentowanie zmienne lub stałe. Przy zmiennym oprocentowaniu jego wysokość będzie się zmieniać w zależności od tego, jak będą się zmieniały stopy procentowe. Jeśli zostaną podwyższone, to oprocentowanie również zostanie podwyższone. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku obniżki stóp procentowych. Z kolei przy oprocentowaniu stałym, przez cały okres trwania lokaty obowiązuje wartość oprocentowania ustalona na podstawie wysokości stóp procentowych w dniu otwierania lokaty. Stale oprocentowanie nie niesie więc ryzyka mniejszych zysków, z kolei zmienne oprócz takiego ryzyka daje też możliwość zysków większych. Kapitalizacja odsetek to z kolei nic innego, jak doliczanie wypracowanych odsetek do kapitału, a przez to rośnie kwota, od której naliczane są odsetki w kolejnym okresie. Naturalne sjest wiec to, że im częstsza będzie kapitalizacja odsetek, tym lepiej.

Jednak nie można patrzeć tylko na same zyski. Ogromne znaczenie będzie również miało to, na jak długo będzie otwarta lokata. Wszystko z powodu tego, że generalnie panuje taka zasada, że wybranie środków przed upływem terminu lokaty powoduje również utratę większości wypracowanych już odsetek. Dlatego też lokaty długoterminowe są przede wszystkim dla tych, którzy przez dłuższy czas będą dysponować wolnymi środkami, zaś dla tych, którzy planują wcześniej podjąć środki, lepszym rozwiązaniem będą lokaty krótkoterminowe. Przed założeniem lokaty trzeba też zorientować się, jaki jest minimalny wymagany wkład i czy posiada się odpowiednią sumę.