Konsolidacja kredytów to narzędzie wykorzystywane do zamknięcia dotychczasowych zobowiązań – zróżnicowanych w celu wygenerowania niskich rat miesięcznych przy wydłużonym okresie kredytowania. Oczywiście istnieje też „konsolidacja odwrotna, a mianowicie polegająca na skróceniu czasu spłaty na rzecz bardzo wysokiej raty. To pozwala szybciej wyrwać się z pętli zadłużeniowej. Sytuacja zdarza się jednak bardzo rzadko, najczęściej u kredytobiorców, którzy weszli na nowy poziom ekonomiczny. Co warto wiedzieć o konsekwencjach konsolidacji kredytów?

Konsolidacja to nowy produkt

Kredytodawca w ramach konsolidacji analizuje od nowa zdolność kredytową kredytobiorcy. To punkt kluczowy do zrozumienia jakości restrukturyzacji. Banku detalicznego najczęściej nie obchodzi to, że spłata zadłużenia z pewnych przyczyn się pogorszyła. Restrukturyzacja oznacza dla instytucji finansowej straty, chociażby w perspektywie sprawozdawczości (pogorszenie portfela kredytowego, mniejszy ranking w systemie międzybankowym, droższe pozyskanie środków). Decyzja o konsolidacji łączy się również z realną oceną zdolności kredytowej. Każdy negatywny zapis w BIK, BIG wyklucza praktycznie kredytobiorcę z opcji konsolidacyjnej.

Kredytobiorca powinien sprawdzać działania banku

Przy konsolidacji to bank detaliczny bierze odpowiedzialność za zamknięcie dotychczasowych zobowiązań. To, np. kredyty samochodowe, ratalne (występujące najczęściej w dużych sieciach sprzedażowych), a nawet kredyty hipoteczne, czy limity na kartach kredytowych. To, że bank zamyka zobowiązania nie oznacza, aby kredytobiorca „ufał na słowo. Trzeba sprawdzić ten element we własnym zakresie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji windykacyjnych. Niestety czasami dochodzi do sytuacji, gdzie środki z konsolidacji nie wystarczą na uregulowanie wszystkich zaległości kredytowych. W tym momencie to pożyczkobiorca musi wyciągnąć dodatkowe pieniądze z własnej kieszeni.

Obowiązkowe dopełnienie formalności z dotychczasowym zadłużeniem

Ważna konsekwencja konsolidacji to niemożliwość dalszego korzystania z zamkniętych form zadłużenia. To wydaje się oczywiste, ale niezwłoczne zamknięcie kredytów i dopełnienie formalności to sprawa obowiązkowa, nawet ze względu na obowiązujące zapisy umowy.