Funkcjonowanie BIK – zalety i wady

23 February, 2017

Biuro Informacji Kredytowej daje znacznie większe bezpieczeństwo podczas udzielania kredytów gotówkowych, a także innych grup pożyczek krótko lub długoterminowych. Nie wszyscy kredytobiorcy wiedzą o tym, że banki detaliczne, a także większość parabanków monitoruje rejestr Biura Informacji Kredytowej przed nawiązaniem współpracy z pożyczkobiorcami. BIK wyróżnia się wieloma zaletami, ale też wadami, o których warto porozmawiać za pośrednictwem artykułu, informacje możesz znaleźć również na https://www.ekredytowymarket.pl.

Ocena wiarygodności kredytobiorcy możliwa za pośrednictwem baz danych BIK

Biuro Informacji Kredytowej działa na zasadzie tworzenia ogólnokrajowej bazy spłat kredytów. W BIK uwzględnia się każdy rodzaj zobowiązania zaciągniętego w banku detalicznym. Aby sprawdzić długi niebankowe należy skorzystać koniecznie z rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Wymienione dwa rejestry stanowią podstawę do oceny wiarygodności każdego pożyczkobiorcy. BIK działa od 1997 roku. To instytucja stworzona przez Związek Banków Polskich. Bez BIK niemożliwym jest monitorowanie historii spłat dotychczasowych zobowiązań przez klientów. Każde zapytanie do Biura Informacji Kredytowej ogranicza punktację kredytobiorcy. Należy zatem bardzo ostrożnie podchodzić do składania wniosków o pożyczkę. Kredytobiorca musi na podstawie bezpłatnych porównywarek kredytów i regulaminów banków ocenić potencjał podjęcia współpracy. Najważniejsza zaleta BIK to bardzo prosty dostęp do informacji o kredytobiorcach. Historia kredytowa tworzy się na bieżąco. Banki wysyłają dane o spłaconych lub źle regulowanych ratach. Przy zaciąganiu zbyt wielu kredytów w krótkim odstępie czasu musisz liczyć się z pogorszeniem zdolności kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej tworzy po prostu profil kredytobiorcy. Nie ma właściwie podpisania umowy kredytowej, bez wglądu w BIK. Banki detaliczne opierają się na normach prawa bankowego, funkcjonują zgodnie z rekomendacją T wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Analiza danych w Biurze Informacji Kredytowej wchodzi zatem w skład każdej współpracy z bankiem detalicznym. W parabankach również sprawdza się BIK, jednak sektor pozabankowy ze względu na specyficzny format działalności podejmuje znacznie większe ryzyko obsługi klienta detalicznego. Pozytywna historia kredytowa widoczna w BIK to ogromna przewaga podczas negocjowania warunków podpisania umowy z bankiem detalicznym.

Zalet więcej od wad, chociaż warto dopracować niektóre elementy badania klienta banku

Zalety Biura Informacji Kredytowej to prosta dostępność do historii kredytowej, gromadzenie danych o aktualnych spłatach kredytów, szybki dostęp do kluczowych wiadomości o kliencie. Dla wielu osób wykluczonych finansowo BIK to po prostu wyrocznia uzyskania dobrego kredytu. Bez pozytywnej historii kredytowej bardzo trudno mówić o nawiązaniu optymalnego partnerstwa z bankiem. Wytyczne banków w zakresie udzielania kredytów charakteryzują się niewielką elastycznością. Często patrzy się jedynie na BIK, a nie na indywidualną sytuację danego kredytobiorcy, co uznaje się za główną wadę systemu. Oczywiście rozpatrywanie każdego przypadku w szerokim zakresie nie wchodzi w grę ze względu na skomplikowany format analizy. Biuro Informacji Kredytowej powiązane z Biurem Informacji Gospodarczej to bardzo dobra baza do oceny sytuacji praktycznie każdego gospodarstwa domowego w Polsce, a także większości przedsiębiorców. Biuro Informacji Kredytowej daje znacznie większe zaufanie do kredytobiorcy. Taka baza danych gwarantuje otrzymanie korzystnych warunków kredytowania potrzeb w niezwykle krótkim czasie.